Godina Showaa Aaana Gindebert FDG Itti Jabaatee Jiraachuu Gabaafame

Godina dhiha Shawaatti Aanaa Gindabarat, Mana Baruumsaa sad. 2ffaa Gulluccee jedhamutti kaleessa (26/1/2012) fincilli diiddaa gabrummaa eegale ture. Barattootni Mana baruumsaa kana har’a fincila isaanii cimsanii itti fufudhaan gutummaan guututti baruumsa dhaabaniiru; rakkoon kun akka gara biraatti hin baballanneef jecha mootummaan soda guddaa qabdurraa ka’uun dafanii mana baruumsichaa akka cufamu ajaja dabarsudhaan guyyaa har’aa sa’aa booda maatii barattootaa walitti qabudhaan “ijoollee teessan gorfadhaa; ta’uu baannaan mootummaan nageenya ummataa mirkaneessuuf jecha tarkaanfii fudhachuuf dirqama.” Jechuudhaan maatii barattootaa sodaachisaa fi akeekkachiisaa ooluu isaanii fi ummanni immoo “ijoolleen teenya nuyyu akka nu gorsituuf barsiifanna; waan bara kanaa namuma bara kanaatu beeka waan ta’eef nutiyyuu gorsa isaan irraa barbaanna.” Jechuun dabballoota aanaa Gindabarat irraa dhufan afaan qabachiisaa ooluu isaanii galgala kana nuuf gabaafameera. Mariin taasifame waligalteerra waan hin gahaminiif borus fincilli itti fufee ooluun isaa waan hin oolle jedhamaa jira.

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s