Magaala Shashammannee fi Shiraaroo Jidduutti Daandiin Silkii Cirame. Wallaggattis Ergamaan Diinaa Tokko Irreee Qeerroon Adabame

Amajjii 31,202 Finfinnee.

Godina Arsiitti Sarara shiboo bilbilaa daandii Magaala Shaashamannee irraa gara Shiraaroo fi Arbaminci geessuu irratti humna hin beekamiinin tarkaanfiin fudhatamee bilbilli addaan citee jiraachuu Qeerroon naannicha irraa gabaasa. Kun kan ta’e Amajjii 28, 2012 yoo ta’u ummanni Oromoo naannoo kanaa yerooammaa kana itti hongeen itti hammaatee rakkoo jireenyaa hamaa ta’e keessa jiraataa jira,haalli rakkina jireenyaa akkasii itti hammaatee osoo jiruu mootummaan Wayyaanee gibira humnaa olii kafalchiisaa gara biraan ammoo “Hidha Abbaay”f boondii bitadhaa ykn immoo gumaacha godhaa jedhamanii gidirfamaa jiraachuun isaanii akka malee ummata miidhaa jiraachuun beekama. Dargaggoonni Oromoo haala jireenya akkasi irraa mufii isaanii muldhisuu gochaa mootummaan Wayyaanee godhu dura dhaabbachaa jiraachuun isaanii beekama.

Mootummaan Wayyaanee  shiboo sarara bilbilaa kana (fiber optics) manca’uu irraan dabballota ergamee bulaa ykn OPDO ummatatti bobbaasuun namoota akkas godhan of keessaa baasaa jechuun yeroo lama walga’ii waamtee watawattus ummanni “hin beeknu”jechuun yaada kennuu akka didaajiru  gabaafamee jira.

Gama biraan Godina Baalee magaala Dodolaa irrattis tarkaanfiin wal fakkaatu Amajjii 27. 2012 fudhatamuu dhagahameera. Haalli kun deddeebi’ee ta’uun baayyee kan ishii yaaddese Wayyaaneen  kaleessa irraa eegaltee waraana kumaatama hedduutti lakkaa’amu iddoowwan kunniinitti qubsiistee naannocha dirree waraanaa fakkeessaa jirti jedhama.

Kana malees FDG Wallagga ona Hebantuu itti fufee jiraachuu gabaafama, Amajjii 30,2012 mootummaan wayyaanee humna waraanaa dabaltee naannoo sanitti bobbaaftu iyyuu ergamtooa diinaa tahanii dargaggoota naannoo sanii gidirsuuf kan ergame qondaala Polisa Wayyaanee kessaa nama maqaan isaa Kumsaa jedhamu irratti dargaggoonni halleellaa laallessaa deemsisaniin haalaan miidhamee gara hosptala  ergamuun isaa gabaafama.

Qabsoon itti fufa ! Gabrummaan ni kufa!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s