Maqaa Investerummaan Alagoota Oromiyaa fi Oromoo bitaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamuu eegale.

Gurraandhala 7, 2012 galgala sa’aatii 6:30 PM tti Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ada’aa Bargaa, Magaala Reenjii jedhamtutti Abbaa qabeenyaa Warshaa Simintoo Dangattee jedhamuu kan ta’e nama lammii Chaayinaa tokkorratti tarkaanfiin fudhatamee lubbuun darbeera.

Humni hunbeekamiin tarkaanfii kan inni fudhate  nama lammii Chaina kun abbaa qabeenyummaa warshaa kanaa keessatti kan aksiyoona guddaa qabu yoo ta’u, yeroo adda addaatti tuffii fi jibba ummata naannoo warshaatiif qaburraa kan ka’e miidhaa faalama naannoo irratti geessisuuf caalattuu yeroodhaa gara yerootti akka hammaatu taasisaa ture jedhama.

Bal’ina isaa fi tarkaanfii mootummaa ilaalchisee itti deebina.

Qabsoon itti fufa

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s