Warraaqsa Eegalameen Walqabatee Alaabaan ABO mirmirfammuu Eegaleera! Ummannis kun Bilisummaan dhiyaachuu agarsiisa jechuun gammadeera!

Gurraandhala, 16, 2012 irraa eegalee Alaabaan ABO Oromiyaa iddoo hedduutti mirmirfamuudhaan Warraaqsa eegalmef humna addaa ta’udhaan diinaaf immoo boombii nuclear itti ta’ee aara-galfii dhorkachaa jira. Aasxaa abdii BILISUMMAA Ummata Ormomoo kan ta’e, Alaabaan ABO haala hin yaadamneen guyyoota walfakkaataa keessatti iddoo hedduutti mul’achuun Ummata Oromoo haamilee kan haaromse yoo ta’u, diina Ummata Oromoo kan taate Wayyaaneen immoo tarkaanfii ukkaamsuu fi mana hidhaatti guuruu hammeessitee jirti. Kanumaan walqabatee Sabboontota Warraaqsa kanaaf humna ta’uu danda’an jettee yaadde hunda kaleessa irraa eegaltee ukkaamsuu fi hidhuu eegaltee jirti.  Haaluma kanaan akkaataa odeeffannoo caasaa keenyatiin hanga har’aatti gara namoota 12 olii ukkaamsamanii bakka-buuteen isaanii dhabameera.

Isaan keessaa:

1.       Lammaa Tasfaayee, jiraataa Finfinnee

2.       Milkeessaa Miidhagaa, Barsiisaa Yunivaristii Dirredaawaa

3.       Girmaa Nagaasaa , Barataa Yunivaristii Jimmaa, Waggaa 1ffaa

4.       Magarsaa Waaqjiraa , Yunivaristii Hawaasaa, waggaa 3ffaa

5.       Daraaraa Abdiisaa, Dhalataa Aanaa Jalduu

6.       Birruu Galataa, dhalataa Aanaa Ada’aa Bargaa

7.       Abdallaa Alamuu , Wallagga, Giddaa Ayyaanaa

8.       Phaawuloos Tasfaayee, jiraataa Magaala Sabbataa

9.       Leellisaa Oliiqaa, jiraataa magaala Naqamtee

Karaa biraa immoo ummanni Oromoo alaabaa ABO akka kanatti  addabaabayyitti arguun keenya BILISUMMAAn akka dhiyaatte mul’isa jechuun waan hojjatame kanatti baayyee gammadaa akka jiran gabaasni SAGLIIwwan irraa nu qaqqabaa jiru ni addeessa.

  


Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s