Guyyaan Goota Barataan Oromoo Qabsoof Wareegamee Yaadatame

Wandimmu Danda'aaLixa Shawaatti, barattootni Oromoo manneen barnootaa sad. 1ffaa fi 2ffaa keessa jiran  gaafa Bitootessa 7, 2012 Waggaa 3ffaa wareegamuu barataa WANDIMMUU DAAMMANAA  sababeeffachudhaan sirni yaadannoo gootota barattoota Oromoo FDG irratti wareegamanii guutuu Oromiyaatti  akka yaadatamee oolu waamicha godhaniiru.  Goototni barattoota Oromoo manneen baruumsaa Geedoo, Calliyaa fi Miidaaqany ijjannoo har’a (Bitootessa, 5, 2012) ifa godhaniin  GUMAA obbolawwan keenyaa baafachudhaan kaayyoo isaan kufaniif galmaan gahuun dirqama filannoo hin qabne jechuun barreeffama ijjannoo isaanii Oromiyaa guutuutti facaasaa jiru.

Kanuma waliin wal qabatee FDG lixa shawaa keessatti qabatee jiru naannoolee birootti ce’ee bal’inaan Wayyaanee akka raasaa jiru beekama.Ummanni Oromoo warraaqsa qabatee jiru kanaaf tumsa akka godhuu fi cinaa dhaabbatee gabrummaa irratti jaare akka of irraa buusuf qophii tahaa jiru bakkoota baayyeetti ibsataa jira.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Guyyaan Goota Barataan Oromoo Qabsoof Wareegamee Yaadatame

  1. CAALAA says:

    immimaan sabaa kootii guyyaa tokko ni harama……………tokkumaan sabaa kootii qoftii gahaa fi murteessaadha. jal-deemtuu wayyanee dursinee akkeekkaachisuu dirqamaa lammuummaa bahu ta’a. sabaa koo gurguree, billisummaa hangaa har’ati sabaa koo kan dhorgee gurguramtuu fi jal-deemtuu wayyanee ta’uun ifaa fi ifaadha. Kanaafuu nuti sabni OROMOO hundii tokkumaa’uun mootummaa wayyanee irraa fulaa galagalchuun nuuf ta’a.!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s